Begravningstjänster i Kronoby och Nedervetil med omnejd

  • Kistor (inhemska kistor)
  • Urnor

 
Här hittar ni vårt urval av kistor och urnor.

Vi har även partihandel av kistor


Dödsannonser och tackannonser

Flyttning av den avlidne såväl inrikes som utrikes

Servering på minnesstunden

Gravstenar

Graveringar och restaureringar

Minnesadresser till olika fonder

Vi har även blomförmedling

Tag kontakt

Be om offert