Fastighetsservice i Kronoby och Nedervetil med omnejd

Fastighetsservice och Begravningsbyrå Strandvall erbjuder även fastighetsunderhåll i Österbotten

  • snö röjning
  • små remonter
  • gårdsarbeten

Yhteystiedot

Be om offert